Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

I efteråret 2017 var der omkring 20.000 forgæves rekrutteringer, viser den halvårlige status på rekrutteringssituationen.

18. december 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop offentliggjort den halvårlige undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked.

Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2017. Status er, at der har været omkring 20.000 forgæves rekrutteringer – primært inden for bygge- og anlægsbranchen.

Find undersøgelsen på STAR’s hjemmeside

Fakta om rekrutteringsundersøgelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering står bag rekrutteringsanalysen, der udarbejdes to gange om året.

Analysen for efteråret 2017 er baseret på svar fra ca. 14.700 virksomheder, som repræsenterer godt 40 procent af den samlede beskæftigelse. Analysen giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen for ca. 900 stillingsbetegnelser. 

I analysen er der tale om forgæves rekruttering, hvis virksomheden ikke får ansat en person til den pågældende stilling, som dermed forbliver ubesat, eller hvis stillingen efterfølgende bliver besat, men med en medarbejder med en anden profil.