Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Folketinget 1. behandler i dag et lovforslag, der indebærer, at begge forældre får ret til sorgorlov.

11. januar 2018
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Torsdag den 11. januar 2018 1. behandles et lovforslag om, at begge forældre skal have ret til sorgorlov, hvis det ulykkelige sker, at de mister deres barn. I dag er det kun mødre og den ene af adoptivforældrene, der har denne ret, og det ønsker partierne at lave om på.

Lovforslaget indebærer følgende elementer:

• Fædre, medmødre og begge adoptanter får ret til fravær i 14 uger i forbindelse med et barns død eller bortadoption inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

• Der indføres en pligt til at varsle fraværet over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.

• Anmeldelsespligten for ledige ændres således, at ledige får samme frist på 8 uger efter barnets død eller bortadoption til at anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen, som lønmodtagere og selvstændige har, til at anmode om barselsdagpenge.

Med finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat 22 millioner kroner varigt om året til sorgorlov.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside