Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

12. januar 2018

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at se på afgørelser i sager om forskelsbehandling i perioden 1. januar 2014 til 30. september 2016.

Sagerne omhandler forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, og undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, som fx race, hudfarve, religion, tro, alder, handicap og køn.

Undersøgelsen viser bl.a. at:
• Størstedelen af sagerne omhandler forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse.
• Størstedelen af sagerne omhandler alder, handicap og køn.
• Antallet af sager fordeler sig jævnt ud over undersøgelsens periode.

Formålet med undersøgelsen er at give et billede af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og om der i perioden er sket en udvikling i antallet eller typen af afsluttede sager.

Undersøgelsen er samtidig udarbejdet med henblik på at skabe et samlet overblik over retsstillingen i denne type sager.