Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesministeren er kaldt i samråd om, at anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker er faldet fra omkring 80 procent til mellem 50 og 60 procent siden en Højesteretsdom i 2013.

21. februar 2018
Foto: Jens Astrup Foto: Jens Astrup

Der er siden 2013 blevet anerkendt færre arbejdsulykker i Danmark.

I 2010 blev 79,4 procent af alle anmeldte arbejdsskader anerkendt som en arbejdsskade, i 2016 var det tal faldet til 51 procent, mens den i 2017 lå på 59 procent.

Faldet i anerkendelser skyldes en Højesteretsdom fra 2013, som har medført, at sager, hvor der ikke er ret til erstatning, og hvor skaden ikke er behandlingskrævende, ikke anerkendes som arbejdsskader. Det vil sige, at sager, der for eksempel alene udløser et blåt mærke, en forstuvet ankel eller andre gener, der går over af sig selv, ikke bliver anerkendt som arbejdsskader i dag.

Det skal beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i samråd om onsdag den 21. februar. Her vil han besvare tre spørgsmål om faldet i anerkendelsesprocenten, om intentionerne i arbejdsskadereformen fra 2003 bliver efterkommet, og hvilke initiativer der fremadrettet skal foretages i forhold til Ankestyrelsens fortolkning af højesteretsdommen fra 2013.

Læs om samrådet og samrådsspørgsmål på Folketingets hjemmeside

Baggrund

Højesteret fandt i en dom i 2013, at forbigående smerter/gener, der ikke kræver behandling, men går over af sig selv, ikke er en personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand.

Ifølge tidligere praksis kunne en ulykke anerkendes som en arbejdsskade, hvis blot der var sammenhæng mellem hændelsen og skaden – uanset, at skaden ikke var behandlingskrævende, og der ikke var vedvarende følger af skaden.

Efter dommen og Ankestyrelsens efterfølgende principafgørelser er andelen af anerkendte arbejdsulykker faldet fra ca. 80 pct. til 50-60 pct.

Kilde: aes.dk