Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kommuner, der ønsker at nedbringe sygefraværet i ældreplejen, kan nu ansøge om midler til nye initiativer.

28. marts 2018

Sygefraværet i ældreplejen skal nedbringes. Det er partierne bag årets finanslov enige om, og derfor blev der med aftalen afsat en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer.

Formålet med puljen er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger blandt ansatte i ældreplejen, og retter sig mod kommuner med ønske om at mindske sygefraværet i egen ældreplejesektor.

Puljen er på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af Beskæftigelsesministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, KL, FOA og Dansk Sygeplejerråd. Følgegruppen gennemfører en årlig opsamling og en afsluttende evaluering på tværs af de deltagende kommuner.

Alle kommuner har mulighed for at søge.

Læs mere om ansøgningsprocessen i puljeopslaget