Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Enhedslisten indgik den 19. november 2011 en aftale om at investere massivt i arbejdsløses kompetencer for at hjælpe dem i job.

Aftalen indeholder 13 initiativer:  

 • Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden

 • Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers selvvalgt uddannelse

 • Mulighed for ”opkvalificeringsjob” til ledige ufaglærte og faglærte

 • Flere midler til jobrotation

 • Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

 • Styrkelse af varslingsindsatsen og den supplerende varslingsindsats

 • Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige

 • Udredning af løntilskud og virksomhedspraktik

 • Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie

 • Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører

 • Mere fleksible rammer for gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

 • Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger

 • Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed