Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

I oktober 2002 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) den politiske aftale Flere i arbejde, med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre (og Kristeligt Folkeparti) om den fremtidige beskæftigelsespolitik.

Formålet var at indrette beskæftigelsespolitikken med vægt på jobsøgning og jobrettede aktiveringstilbud, så ledige kommer hurtigst muligt i arbejde.

Samtidig blev reglerne for beskæftigelsesindsatsen harmoniseret og forenklet, så der som udgangspunkt ikke skelnes mellem, om den ledige er dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager.

Flere i arbejde var også et yderligere skridt mod en samtænkning af systemet for de ikke-forsikrede og forsikrede ledige.