Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 20. juni 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden.

Aftalen omfatter følgende områder:

• Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
• Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden.
• Flere indvandrere og efterkommere i arbejde.
• Hurtigere gennem uddannelserne.
• Ungdomsuddannelse til alle.
• Styrket voksen- og efteruddannelse.
• Investeringer i fremtiden.
• Forskning og udvikling.
• Innovation og iværksætteri.
• Flere med videregående uddannelse.