Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Den 24. februar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale om aktiveringsindsatsen i jobcentrene. Aftalen er baseret på et forslagskatalog udarbejdet af LO og DA.

Aftalen betyder, at aktiveringen og uddannelsestilbud i jobcentrene skal målrettes, så ledige i højere grad får hjælp til at kunne bestride jobområder, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft.

Aftalen indeholder fire forslag til målretning af aktiveringsindsatsen:

  • Forsøg med uddannelse i forbindelse med ansættelse i ordinært arbejde.
  • Målretning og forenkling af opkvalificerings- og vejledningsindsatsen.
  • Målretning af jobplaner.
  • Fremrykning af det tidspunkt hvor den ledige skal have et godkendt CV i CV-banken.