Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

13. juni 2014

Regeringen, SF og Enhedslisten er i dag blevet enige om et nyt cirkulære, så det bliver nemmere at bruge arbejdsklausuler.

Med det nye cirkulære om arbejdsklausuler bliver de eksisterende regler moderniseret. Der bliver blandt andet lavet en vejledning, der beskriver, hvordan man bruger arbejdsklausuler i praksis.

Dermed bliver det nemmere for myndighederne at sikre, at ansatte i virksomheder, som udfører opgaver for det offentlige, arbejder under ordentlige løn- og arbejdsvilkår ved brug af arbejdsklausuler.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) siger:

-Arbejdsklausuler er et effektivt våben til at bekæmpe social dumping. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag er blevet enige om et nyt cirkulære, så det bliver lettere for staten, kommunerne og regionerne at bruge og kontrollere arbejdsklausuler. Kringlede regler skal ikke stå i vejen for ordentlige arbejdsvilkår.

Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen (SF) siger:

-Det er et super-vigtigt cirkulære i kampen mod social dumping. Staten og hele den offentlige sektor bør altid gå foran med at kræve danske løn- og arbejdsforhold. Et sådant krav skal også omfatte underentreprenører, hvilket reglerne giver mulighed for.

Ordfører for indsats mod social dumping Finn Sørensen (EL) siger:

- Skattekroner skal ikke bruges til at understøtte social dumping. Derfor havde vi gerne set et klart pålæg til kommuner og regioner om at bruge arbejdsklausuler. Men nu får vi en meget klar henstilling, og det er et godt skridt i den rigtige retning.

Cirkulæret om arbejdsklausuler træder i kraft 1. juli 2014.