Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

23. oktober 2015

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Satspuljepartierne har i år forhandlet inden for en samlet ramme på i alt 406 millioner kroner over de kommende fire år. Midlerne er målrettet initiativer, der på forskellig vis skal hjælpe udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er, at en virksomhedskontakt med den rette støtte kan være det, der gør, at udsatte mennesker kan blive en del af arbejdsmarkedet og få et aktivt arbejdsliv.

Aftalepartierne er enige om at afsætte:

  • 78,2 millioner kroner over fire år til særligt tilrettelagt virksomhedsforløb.
  • 52,3 millioner kroner over fire år til en beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere. 
  • 54,5 millioner kroner over fire år til udvikling i fleksjob. 
  • 105 millioner kroner over fire år til brobygningsforløb til udsatte unge.
  • 48,8 millioner kroner over fire år til bedre ressourceforløb.
  • 19 millioner kroner over fire år til håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse. 
  • Videreførelse af tre eksisterende initiativer; Jobbanken, Topvirk og Handicapidrættens Videnscenter.

Kontakt
Satspuljeordfører Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne: 6162 3539
Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen, Socialdemokraterne: 6162 4697
Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti: 6162 3360
Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre: 6162 5151
Beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen, Liberal Alliance: 6162 5093
Beskæftigelsesordfører Josephine Fock, Alternativet: 6162 4658
Beskæftigelsesordfører Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre: 6162 4617
Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti: 6162 4595
Beskæftigelsesordfører Rasmus Jarlov, Konservative Folkeparti: 6162 4641

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet

 

Kontakt

Ønsker du kommentar eller interview med beskæftigelsesministeren, så ring til vores pressetelefon

T: 5123 2830