Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Efter den første trepartsaftale om integration er regeringen nu klar med kommissoriet for en ny runde trepartsforhandlinger, der skal sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser.

15. april 2016

Danmarks udfordringer løses bedst i fællesskab, og regeringen tilkendegav allerede ved sin tiltrædelse, at arbejdsmarkedets parter spiller en nøglerolle.

Efter den første aftale om arbejdsmarkedsintegration, hvor regeringen og parterne blev enige om rammerne for en ny og bedre integrationsindsats, er det tid til at tage fat på endnu en af de store udfordringer for det danske velfærdssamfund: Behovet for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og behovet for flere praktikpladser.

Med regeringens kommissorium for næste fase af trepartsforhandlingerne har vi et stærkt afsæt for at håndtere nogle af de udfordringer, som vi står over for på det danske arbejdsmarked. Hvis vi skal sikre vækst og velstand i fremtiden, skal virksomhederne have let adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Ledige skal være fagligt og geografisk mobile, de skal stå effektivt til rådighed for arbejdsmarkedet, og vi skal sikre en veluddannet arbejdsstyrke. Jeg ved, at arbejdsmarkedets parter er optagede af at drøfte netop disse problemstillinger, og derfor ser jeg meget frem til at påbegynde de videre forhandlinger med arbejdsmarkedets parter,” siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

En af de væsentligste udfordringer for væksten er virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer. Derfor bliver det en hjørnesten i forhandlingerne, at eleverne på landets erhvervsuddannelser får en høj grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre en relevant uddannelse med praktik i en virksomhed.

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, for arbejdsmarkedet efterspørger deres arbejdskraft, og sådan vil det også forsætte fremover. Hvis unge skal have lyst til at søge ind på erhvervsuddannelserne, skal der være mulighed for at få en praktikplads i en virksomhed. Vi vil gerne sende et klart signal til de unge om, at hvis de vælger en uddannelse indenfor en branche med behov for arbejdskraft, kan de også være sikre på at få en praktikplads i en virksomhed,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Den nye runde trepartsdrøftelser påbegyndes i dag i Statsministeriet med statsministeren for bordenden. Forhandlingerne foregår herefter i Beskæftigelsesministeriet.

Fakta

Temaer til drøftelse:

  • Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
  • Praktikpladser – flere faglærte
  • Voksen- og efteruddannelse

Trepartsdrøftelserne sigter mod, at parterne tilslutter sig et fælles, forpligtende slutdokument. Regeringen vil efterfølgende søge tilslutning blandt partierne i Folketinget til forslag, der kræver lovændring m.v.

Læs mere

Kommissorium

 

Kontakt

Ønsker du kommentar eller interview med beskæftigelsesministeren, så ring til vores pressetelefon

T:
5123 2830