Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Denne beretning giver et detaljeret indblik i emnerne på ILO’s 101. Internationale Arbejdskonference (Genève i maj/juni 2012). Beretningen gengiver i det væsentligste konferencen diskussioner og resultat.

11. december 2012

Denne beretning giver et detaljeret indblik i emnerne på ILO’s 101. Internationale Arbejdskonference (Genève i maj/juni 2012). Beretningen gengiver i det væsentligste konferencen diskussioner og resultat.

Blandt konferencens hovedemner var:

  • Udkast til en ny ILO-henstilling om grundlæggende sociale beskyttelsessystemer
  • General debat omkring unges beskæftigelsessituation
  • Opfølgning i forhold til ILOs såkaldte kernekonventioner om grundlæggende principper og rettigheder i arbejdet
  • Udkast til en ny ILO resolution om Burma/Myanmar

Beretningen er udarbejdet med bidrag fra de deltagende regeringsdeltagere fra det relevante ressortministerium. Det understreges, at beretningen udgør et resume og ikke en udtømmende beskrivelse af konferencens forløb. Mere detaljerede oplysninger (referater m.v.) kan hentes på ILOs hjemmeside www.ilo.org