Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014

20. juni 2016

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014 er lavet i forlængelse af tidligere års gennemgange med henblik på at skabe overblik over retsstillingen i denne type sager.

Denne gennemgang er resultatet af Beskæftigelsesministeriets femte høring vedrørende perioden 2012 til 2014. Det er nu muligt at få et samlet overblik over afskedigelsessager i forbindelse med graviditet og barselsorlov fra 1. september 2005 til og med 31. december 2014.

Læs vejledningen om rettigheder ved graviditet og barsel