Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en effektanalyse, der undersøger virkningerne af jobreformen fase 1, hvor der blev indført et kontanthjælpsloft og en 225-timersregel.

Effektanalysen undersøger, om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen samlet set har medført, at flere personer forlader kontanthjælpssystemet til fordel for beskæftigelse eller uddannelse. Der tages samtidigt højde for konjunkturernes indvirkning på effekterne på grund af opsvinget i dansk økonomi.

Analysen er den første effektevaluering af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, som Beskæftigelsesministeriet har kendskab til. Deskriptive analyser har tidligere vist, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet kraftigt, efter at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft, uden det dog kan fastsættes, i hvor høj grad det skyldes de gode konjunkturer.

Analysen har set på kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der enten er enlige eller gifte, og som har boet i Danmark de seneste syv ud af otte år. Årsagen til, at analysen ikke ser på alle personer i kontanthjælpssystemet er, at andre regelændringer også kan have påvirket afgangen til beskæftigelse eller uddannelse.

Hovedkonklusioner
Effektevalueringen viser, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har medført, at kontanthjælpsmodtagere i højere grad kommer i beskæftigelse eller uddannelse, og at de positive effekter ikke kun skyldes gode konjunkturer.

  • Fra august 2016 til marts 2017 har kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen samlet set haft en signifikant positiv virkning på afgangen fra kontanthjælp til beskæftigelse eller uddannelse for kontanthjælpsmodtagerne i analysen.
  • En række robusthedstests af konjunkturforbedringer i perioden understøtter, at de fundne resultater kan tolkes som reformeffekter. Det betyder, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen isoleret set har øget sandsynligheden for, at kontanthjælpsmodtagerene i analysen er kommet i arbejde eller gået i gang med en uddannelse.
  • Kontanthjælpsmodtagere er færre dage på kontanthjælp end før reformen. I gennemsnit er kontanthjælpsforløbene i analysen blevet forkortet med 3,4 dage. Før indførslen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen varede et gennemsnitligt kontanthjælpsforløb et år og knap seks dage, mens det efter indførslen varer et år og godt to dage. 

Læs effektevaluering af Jobreform fase 1