Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et gennemgående kendetegn ved de ansættelsesretlige love er, at beskytter lønmodtagerne på arbejdsmarkedet på forskellig vis og inden for forskellige dele af deres ansættelsesforhold. Mange af lovene indeholder pligter for arbejdsgiverne, men også pligter for lønmodtagerne.

 

Aktieoptionsloven

Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold, LOV nr. 309 af 05/05/2004

Ansættelsesbevisloven   Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr. 240 af 17/03/2010
ATP-loven

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, LBK nr. 1110 af 10/10/2014

Barselloven Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, LBK nr. 872 af 28/06/2013
Barseludligningsloven Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked, LOV nr. 417 af 08/05/2006
Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, LBK nr. 896 af 24/08/2004
Deltidsloven Bekendtgørelse af deltidslov, LBK nr. 815 af 26/09/2002
Ferieloven Ferielov, LBK nr. 202 af 22/02/2013
Foreningsfrihedsloven Bekendtgørelse af Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, LBK nr. 424 af 08/05/2006
Forskelsbehandlingsloven Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., LBK nr. 1349 af 16/12/2008
Funktionærloven Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, LBK nr 81 af 03/02/2009
Helbredsoplysningsloven Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet, LOV nr. 286 af 24/04/1996
Jobklausulloven Lov om arbejdsgivernes brug af jobklausuler, LOV nr. 460 af 17/06/2008
LD-loven Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LBK nr. 1109 af 09/10/2014
LG-loven Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond, LBK nr. 686 af 20/06/2011
Ligebehandlingsloven Bekendtgørelse af lov om lige behandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., LBK nr. 645 af 08/06/2011
Ligelønsloven Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder, LBK nr. 899 af 05/09/2008
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren, LOV nr. 459 af 17/06/2008
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransporten Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransporten, LOV nr. 395 af 01/06/2005
Lov om europæiske samarbejdsudvalg Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg, LBK nr. 1018 af 27/10/2009
Lov om information og høring af lønmodtagere Lov om information og høring af lønmodtagere, LOV nr. 303 af 02/05/2005
Lov om lønmodtagers ret til fravær af særlige familiemæssige årsager Lov om lønmodtagers ret til fravær af særlige familiemæssige årsager, LOV nr. 223 af 22/03/2006
Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber, LOV nr. 281 af 26/04/2004
Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber, LOV nr. 241 af 27/03/2006
Lov om tidsbegrænset ansættelse Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse, LBK nr. 907 af 11/09/2008
Lov om udstationering af lønmodtagere Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere, LBK nr. 342 af 03/04/2014
Medhjælperloven Bekendtgørelse af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., LBK nr. 712 af 20/08/2002
Virksomhedsoverdragelsesloven Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, LBK nr. 710 af 20/08/2002
Værnepligtsorlovsloven Bekendtgørelse af lov om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet, LBK nr. 309 af 03/03/2011