Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Funktionærloven regulerer retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer og hedder formelt Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.

Funktionærloven regulerer retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer og hedder formelt lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.

Loven sikrer den særlige lønmodtagergruppe – funktionærer – visse minimumsrettigheder i deres ansættelsesforhold. Disse rettigheder kan ikke fraviges til ugunst for funktionæren ved aftale. Funktionærerne defineres i loven som personer, der indtager en tjenestestilling, har en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen og som udfører en af flere opremsede typer af arbejde.

Funktionærloven fastsætter bl.a. særlige regler om

 • opsigelse
 • fratrædelsesgodtgørelse
 • misligholdelse fra arbejdsgiverens og fra funktionærens side
 • sygdom
 • aftjening af værnepligt
 • graviditet og barsel
 • funktionærens død
 • funktionærens udlæg
 • organisations- og forhandlingsret samt mægling
 • ret til frihed til arbejdssøgning samt bierhverv
 • tantieme
 • konkurrence- og kundeklausuler
 • avertering og sikkerhedsstillelse

Systematikken i hovedreglerne om opsigelse skal kort nævnes her.

  Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel Funktionærens opsigelsesvarsel
0 - 6 mdr. ansættelse 1 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af 5. måned) 1 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af forudgående måned)
6 mdr. - 3 års ansættelse 3 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af 2 år og 9 mdr.) 1 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af forudgående måned)
3 - 6 års ansættelse 4 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af 5 år og 8 mdr.) 1 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af forudgående måned)
6 - 9 års ansættelse 5 mdr. (Opsigelsen skal ske inden udgangen af 8 år og 7 mdr.) 1 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af forudgående måned)
Over 9 års ansættelse 6 mdr. (Opsigelse skal ske inden 8 år og 7 mdr. ansættelses) 1 mdr. (Opsigelse skal ske inden udgangen af forudgående måned)
Aftalt prøvetid i højest 3 mdr. 14 dages varsel (varslet skal kunne indeholdes i prøvetiden) Intet varsel
Aftalt midlertidig ansættelse i højest 1 mdr. Intet varsel Intet varsel

Læs mere