Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Flexicurity er et populært begreb i Europa, når talen falder på beskæftigelse. Den danske model er et godt eksempel på flexicurity i praksis.

Flexicurity er det særlige mix af fleksibilitet (flexibility) på arbejdsmarkedet og social sikkerhed (security). Ordet er altså en sammentrækning af de engelske ord for fleksibilitet og sikkerhed.

Pointen med flexicurity er at koble forskellige fleksibilitetsformer med forskellige former for sikkerhed.

I Danmark er der mest fokus på beskæftigelsessikkerhed og indkomstsikkerhed kombineret med fleksibilitet i forbindelse med ansættelser og afskedigelse.

Læs mere om flexicurity i Danmark.

Fire former for fleksibilitet og sikkerhed
Der findes fire former for fleksiblitet:

  • Numerisk fleksibilitet – tilpasning af antallet af ansatte
  • Funktionel fleksibilitet – fleksibilitet mellem arbejdsopgaver
  • Arbejdstidsfleksibilitet
  • Lønfleksibilitet

Der findes fire former for sikkerhed:

  • Jobsikkerhed: sikkerheden for at blive i det samme job
  • Beskæftigelsessikkerhed: sikkerheden for at forblive beskæftiget. Ikke nødvendigvis i det samme job.
  • Indkomstsikkerhed: sikkerheden for at beholde en indkomst ved fx arbejdsløshed eller sygdom.
  • Kombinationssikkerhed: muligheden for at kombinere arbejdsliv og privatliv med fx barselordninger eller seniorordninger.

Virksomheder og ansatte bliver risikovillige
Ved at kombinere fleksibilitet og social sikkerhed bliver både virksomheder og lønmodtagere mere villige til at løbe risici på arbejdsmarkedet.

Ved at øge sikkerheden i forbindelse med fx jobskifte, kan man gøre lønmodtagerne mere villige til at være mobile på arbejdsmarkedet.

Fleksibilitet i forbindelse med ansættelser og afskedigelser betyder for virksomhederne, at de kan være mere risikovillige ved fx at ansætte personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet.

Flexicurity findes på mange niveauer
Flexicurity kan både gælde for hele arbejdsmarkedet eller kun dække fx enkelte sektorer eller jobtyper (fx vikarer eller ældre lønmodtagere).

Der findes forskellige reguleringsformer, som kan anvendes til at gennemføre flexicurity i praksis. Det er fx love, individuelle kontrakter eller kollektive overenskomster.

 

Læs mere