Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er på det sociale og økonomiske område suppleret af Den Europæiske Socialpagt (også kaldet Socialpagten).

Danmark ratificerede Socialpagten (af 1961) i 1965 og forpligtede sig derved til at sikre, at danske statsborgere, såvel som borgere fra de andre medlemsstater, i lovgivning og i praksis nyder godt af en række grundlæggende sociale rettigheder.

De deltagende stater skal indgive periodisk rapportere om efterlevelsen af Socialpagten. En uafhængig Ekspertkomite udarbejder konklusioner herom, og disse konklusioner gennemgås af en regeringskomité, som består af embedsmænd fra de deltagende stater, og hvor observatører fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer ligeledes deltager.

Den Parlamentariske Forsamling kan meddele sine synspunkter vedrørende konklusionerne. Europarådets Ministerkomité kan ud fra dette om nødvendigt fremkomme med anbefalinger eller henstillinger til de deltagere, som ifølge Komitéen ikke efterlever deres forpligtelser i forhold til Den Europæiske Socialpagt.