Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Den internationale arbejdsorganisation (ILO) er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. Opgaverne ligger i at fremme beskæftigelse, forbedre arbejdsvilkår i hele verden samt værne om faglige frihed og rettigheder.

Baggrund om ILO
FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO), er grundlagt i 1919 og på en vision, at man kun gennem et velfungerende arbejdsmarked kan skabe velstand og fremgang i samfundet. Derfor arbejder ILO for at fremme social retfærdighed og sikre, at internationale menneske- og arbejderrettigheder overholdes på både det nationale og globale arbejdsmarked.

ILO modtog Nobels Fredspris i 1969.

ILO har i dag 187 medlemslande, og organisationen består af tre centrale organer:

  • Arbejdskonference, som mødes hvert år i juni måned. Her vedtager medlemslandene nye internationale arbejdsstandarder og diskuterer forskellige sociale og beskæftigelsesrelaterede problemstillinger. Hvert medlemsland er repræsenteret af en delegation, (to regeringsrepræsentanter, en arbejdsgiverrepræsentant og en arbejdstagerrepræsentant) og en række rådgivere.

  • Styrelsesrådet, som er ILO’s ledende organ og mødes sædvanligvis tre gange. Rådet træffer beslutninger om ILO’s politik, fastsætter dagsorden for Arbejdskonference og vælger ILO’s generaldirektør. Rådet består af 28 regeringsrepræsentanter, 14 arbejdstagerrepræsentanter og 14 arbejdsgiverrepræsentanter.

  • ILO’s Sekretariat (Det Internationale Arbejdskontor i Genève).  Det daglige sekretariat for ILO ledes af ILO’s generaldirektør, som vælges hvert femte år. I oktober 2012 tiltrådte briten Guy Ryder posten som ILO’s generaldirektør.

ILO og anstændigt arbejde ("decent work")
I 1999 introducerede ILO et nyt koncept om anstændigt arbejde (”decent work”). Konceptet har siden da været centralt i ILO’s arbejde og bygger på fire målsætninger, som tilsammen udgør de faktorer, der er nødvendige for at sikre et værdigt og stabilt arbejdsliv.

Målsætningerne er at skabe job, sikre rettigheder på jobbet, udvide det sociale beskyttelsesnet og fremme den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter.

ILO’s normskabende arbejde
ILO har vedtaget en række konventioner, som fastsætter internationale arbejdsstandarder og skaber retlige forpligtelser for de lande, som har ratificeret konventionerne.

ILO’s mest fundamentale konventioner betragtes i dag som grundlæggende arbejdstager- og menneskerettigheder: Konventionerne om afskaffelse af tvangsarbejde, om foreningsfrihed og retten til faglig organisering, om retten til frie og kollektive forhandlinger, om afskaffelse af børnearbejde samt om forbud mod diskriminering på arbejdsmarkedet.

Oversigt over de 72 ILO-konventioner, der er ratificeret af Danmark