Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Danmark deltager i Nordisk Ministerråd. Målet med det nordiske samarbejde er blandt andet at skabe en øget nordisk politisk indflydelse i Europa og internationalt.

De nordiske landes ensartede samfundsforhold giver et godt grundlag for at lære af hinandens erfaringer.

Ved at vise, hvordan de nordiske lande har håndteret EU-udvidelsen og andre problemstillinger på arbejdsmarkedet, forsøger de nordiske lande at øge den politisk indflydelse i Europa og internationalt.

Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A)
Inden for det nordiske samarbejde er der en lang tradition for en ensartet politik på arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøområdet. Samarbejdsprogrammet for Ministerrådet for Arbejdsliv danner rammerne for det nordiske samarbejde. Hovedtemaerne i samarbejdsprogrammet er globalisering, demografisk udvikling og klimaforandringer. Programmet løber fra 2009-2012.

I den nordiske model på arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøområdet har der gennem tiden været tre centrale principper. MR-A sikrer nordiske rum og mødesteder, hvor man kan videreføre arbejdet med de tre principper:

  • Udbredt anvendelse af aftaler og overenskomster i stedet for lovgivning. På den måde kan man træffe beslutningerne så tæt på de direkte involverede som muligt.
  • En aktiv arbejdsmarkedspolitik, som bygger på, at de lediges rettigheder skal modsvares af pligter. Elementerne i den aktive politik er blandt andet arbejdsformidling, arbejdsmarkedsuddannelse og jobtræningsaktiviteter.
  • Sikring af et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle deltagere på arbejdsmarkedet.

De nordiske ministre mødes i MR-A en gang om året, og samarbejdet er også åbent for de baltiske lande.

Læs mere

Arbeidsliv i Norden
Nettidsskriftet Arbeidsliv i Norden er nyhedsmediet for dem, som styrer, udvikler og studerer arbejdslivet i de nordiske lande.
Arbeidsliv i Norden udgives af Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo på opdrag fra Nordisk Ministerråd.

Læs tidsskriftet