Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ligestilling af kvinder og mænd er højt prioriteret i EU, og EU har en række direktiver, som skal fremme ligestilling og lige løn på arbejdsmarkedet.

EU's ligestillingsdirektiver
EU har en række direktiver, som skal fremme lige løn og ligestilling i arbejdslivet.

For at gøre EU's lovgivning om ligestilling mere overskuelig og klar, har EU samlet en række EU-regler om kønslige­stilling i ét direktiv: 

Direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv 

Derudover er der følgende EU-direktiver:

Graviditetsdirektivet

Rammeaftale om forældreorlov

EU’s direktiver gælder i hele EU. Det er et krav, at alle EU-lande skal omsætte reglerne til national ret. I Danmark sker det ved lov eller ved kollektiv overenskomst.