Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Der er tale om et EU-krav.

APV’en er virksomhedens eget redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. Arbejdspladsvurderingen skal altid udarbejdes af arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen eller de ansatte i fællesskab.

Fire krav til APV'en
I arbejdsmiljølovgivningen er der fire krav til APV’en, som virksomheden altid skal overholde:

  • APV’en skal være skriftlig.
  • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbej­derne og Arbejdstilsynet kan læse den.
  • APV-processen består normalt af fem elementer (se nedenfor).
  • Ledelsen og medarbejderne skal sam­­­arbejde om hele APV-processen.

Fem elementer i APV'en
Arbejdsgiveren skal sikre, at APV’en indeholder følgende fem elementer:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Virksomheden kan selv vælge de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en
Arbejdstilsynet fører kun tilsyn med, at virksomheden gennemfører hele APV-processen. Arbejdstilsynet stiller ikke krav til, hvilke arbejdsmiljøproblemer der skal indgå i APV’en, eller hvordan de skal løses. Ligesom Arbejdstilsynet ikke skal godkende APV'en