Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der udstikker retningslinjerne for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der indeholder krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes på alle danske arbejdspladser. Målet er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdsmiljøloven suppleres løbende med bekendtgørelser, der mere detaljeret fortæller, hvordan lovens mål kan opfyldes på forskellige arbejdsmiljøområder.

Arbejdsmiljøreglerne er nærmere beskrevet i de vejledninger, som Arbejdstilsynet udgiver, og de branchevejledninger, som branchearbejdsmiljørådene udgiver, og som virksomhederne kan bruge, når de skal forebygge og løse konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens ansvar
Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsforholdene i virksomheden er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det betyder, at det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte arbejder under sikre og sunde forhold.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering for at finde ud af, om der er problemer i arbejdsmiljøet. Hvis der er risiko for arbejdsulykker, problemer i det psykiske arbejdsmiljø eller andre arbejdsmiljøproblemer, skal virksomheden udarbejde en plan for, hvordan problemerne kan løses. 

Medarbejderne har også et ansvar for arbejdsmiljøet. De har et ansvar for at medvirke til, at arbejdsforholdene er sunde og sikre.

Læs mere om arbejdspladsvurdering

Samarbejde om arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte virksomhed skal varetages gennem et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. 

I virksomheden med ti eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation. 

Læs mere om arbejdsmiljøorganisation