Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ledere og medarbejdere har pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Er der mere end 10 ansatte i en virksomhed, skal indsatsen struktureres i en såkaldt arbejdsmiljøorganisation.

Alle virksomheder med mindst 10 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation, hvor ledelsen og medarbejderne samarbejder om at styrke arbejdsmiljøet. 
 
Virksomheder med 10-34 ansatte
Virksomheder med mellem 10-34 medarbejdere skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren er som udgangspunkt formand for organisationen.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte
Virksomheder med 35 ansatte eller derover skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøgruppen er grundstammen i arbejdet og tager sig af daglige opgaver med arbejdsmiljø. Den består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. 

Arbejdsmiljøudvalget er overordnet arbejdsmiljøgruppen og tager sig af sager, som gruppen ikke kan løse selv. Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper.

Skiftende og midlertidige arbejdssteder
Der gælder særlige regler hverv med midlertidige og skiftende arbejdssteder som fx bygge- og anlægsarbejde. Her indtræder pligten til at lave en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på et udearbejdssted, og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal have en arbejdsmiljøuddannelse
Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som bliver valgt til arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer senest tre måneder efter, de er blevet valgt. 

Arbejdsgiveren har pligt til at betale uddannelsen og andre udgifter i forbindelse med uddannelsen, og arbejdsgiveren har også pligt til at tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen.