Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Mobning på arbejdspladsen går ikke kun ud over den enkelte, der bliver mobbet. Den går ud over hele arbejdspladsen, da det skaber en dårlig stemning, og samfundet mister værdifulde ressourcer.

Hvad er mobning?
Den formelle definition på mobning er, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som det er svært at forsvare sig imod. 

Mobning er forbudt og er reguleret i bekendtgørelse og arbejdets udførelse. Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for forringelse af medarbejdernes psykiske eller fysiske helbred på grund af mobning. Arbejdsgiverne kan straffes, hvis de ikke overholder dette krav.

Hvad er konsekvenserne?
Selvom de første reaktioner på mobning, anspændthed, krænket og dårligt humør, måske ikke lyder så alvorlige, så kan mobning få alvorlige konsekvenser på længere sigt. Undersøgelser har vist, at mobbede oplever dårligere søvnkvalitet, dårligere selvvurderet helbred og flere somatiske stresssymptomer sammenlignet med en referencegruppe.

Desuden har en undersøgelse vist, at personer, der er blevet mobbet indimellem havde 61 pct. flere sygedage end de ikke-mobbede.

Hvem gør noget?
Alle virksomheder har pligt til at tage hånd om eventuelle problemer med mobning på arbejdspladsen. Virksomheder skal bl.a. udarbejde en arbejdspladsvurdering, hvori ledelsen skal forholde sig til og vurdere sit arbejdsmiljø. Hvis der er problemer med mobning på arbejdspladsen, har ledelsen ansvaret for at udarbejde og gennemføre en handlingsplan for, hvordan mobbe-problemet skal løses.

Allerede i dag er der fokus på mobning, og der bliver gjort en indsats for at stoppe det. Faktisk er det psykiske arbejdsmiljø herunder mobning særligt prioriteret, som et blandt fire arbejdsmiljøområder.

Siden 2007 har Arbejdstilsynet i sin screening af virksomheder konsekvent sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og mobning. Er der problemer med mobning stiller Arbejdstilsynet krav om, at problemet løses. Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at bringe mobningen til ophør. Løses problemet ikke kan det medføre en bøde til virksomheden.

Hotline

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen.

Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om mobning.

Kontakt hotlinen på:
70 12 12 88. Tast 4 for hotlinen.

Telefonen er åben:
Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.