Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomheder i Danmark overholder arbejdsmiljøreglerne.

Arbejdstilsynet fører forskellige former for tilsyn med, om virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. 

Tilsynene er især målrettet virksomheder med et belastet arbejdsmiljø. Det betyder, at virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn.

Tilsynene bliver gennemført af en eller flere tilsynsførende, som alle har faglige kompetencer på arbejdsmiljøområdet. De tilsynsførende omfatter blandt andet maskinmestre, ingeniører, kemikere, håndværkere, ergoterapeuter og psykologer. 

Arbejdstilsynet reagerer med fx et påbud med frist, et rådgivningspåbud eller et forbud, hvis virksomheden ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven. I sidste ende kan det resultere i en administrativ bøde eller en politianmeldelse.

Tilsyn med udenlandske virksomheder
Arbejdstilsynet fører også tilsyn med, om udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning.

Det er også Arbejdstilsynets opgave at kontrollere, at udenlandske virksomheder er anmeldt i RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere).