Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Hvert år skal arbejdsgiveren og medarbejderne drøfte deres samarbejde om arbejdsmiljø.

Alle virksomheder skal holde hvert år holde en arbejdsmiljødrøftelse, som foregår mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. I drøftelsen skal de sammen planlægge samarbejdet om det kommende års indsatser på arbejdsmiljøområdet og evaluere, om målene fra det foregående år er nået. Det er også vigtigt at drøfte, om den nødvendige viden om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren kunne dokumentere at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.