Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fra 1. juli 2016 ansvaret for de opgaver, der tidligere blev varetaget af Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen skiftede den 1. juli 2016 navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er en selvejende institution under ATP-koncernen. Etableringen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ikke betydning for sagsbehandlingen af de enkelte sager.

Der er således de samme regler for anmeldelse og behandling af arbejdsskadesager, og borgerne har de samme rettigheder og klagemuligheder.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager tre hovedopgaver:

  • Behandling af arbejdsskadesager
  • Udbetaling af erstatning for erhvervssygdomme
  • Opkrævning af AES-bidrag via Samlet Betaling fra arbejdsgiverne
Læs mere på hjemmesiden for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring