Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Mange medarbejdere risikerer hver dag at komme til skade, fordi der er problemer med sikkerheden på arbejdspladser i Danmark.

Hvad er en arbejdsulykke?
En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst 5 dage.

Anmeldelse af arbejdsulykker
De fleste arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker til deres forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigst muligt. 

Efter anmeldelsen undersøger arbejdsgiverens forsikringsselskab, om der er tale om en arbejdsulykke, og om den berettiger en erstatning. Kun arbejdsulykker, der forårsager varige mén, udløser erstatning. 

Styrket arbejdsmiljøindsats 
I januar 2016 trådte en politisk aftale i kraft om at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Det betyder, at virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer får flere tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet – mens virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet, kan se frem til færre tilsyn.

Samtidig vil virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, fremover blive straffet med større bøder og skærpet tilsyn.

Læs mere om aftalen