Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ekspertudvalget, som havde til opgave at komme med forslag til et moderniseret arbejdsskadesystem, kom i december 2014 med sin rapport, der indeholder 27 anbefalinger til et moderne arbejdsskadesystem.

Arbejdsskadesystemets primære opgave er i dag at yde økonomisk erstatning til mennesker, der rammes af en arbejdsskade. Derimod er der ikke meget fokus på at hjælpe den enkelte tilskadekomne tilbage i arbejde. For at ændre på det er der derfor nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med konkrete forslag til, hvordan arbejdsskadesystemet kan moderniseres.

I dag medfører arbejdsskader årligt udgifter på knap fire milliarder kroner til erstatninger. Men udgiften for samfundet er langt større, fordi en arbejdsskade også betyder udgifter i forhold til sociale ydelser, behandlingsudgifter, tab af produktion og skatteindtægter, fordi velkvalificeret arbejdskraft ikke kommer tilbage i arbejde.

Derfor får ekspertudvalget til opgave grundlæggende at finde svar på fem spørgsmål, så tilskadekomne i højere grad tilskyndes til at komme tilbage i arbejde:

  • Hvordan kan skadelidte tilskyndes til at forbedre og udnytte deres resterhvervsevne så tidligt som muligt, samtidig med at arbejdsskadesystemet understøtter tilbagevenden til arbejdet?
  • Hvordan kan udmåling, beregning og udbetaling af erstatning indrettes, så det styrker incitamenterne for den tilskadekomne til at forbedre og udnytte erhvervsevnen så tidligt som muligt?
  • Hvordan kan arbejdsgiveren få større mulighed for og incitament til at gøre en særlig indsats for at fastholde skadelidte på arbejdspladsen?
  • Hvordan kan der skabes en bedre sammenhæng mellem arbejdsskadeområdet og sociale ydelser?
  • Hvordan udnyttes ressourcerne og tilrettelægges arbejdet af sagsbehandlingen mest effektivt?

 

Læs mere