Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdsgivere på det private arbejdsmarked skal være med i en barseludlignings­ordning. På den måde sikres arbejdsgiverne en højere refusion, når de betaler løn under barselsorlov.

I 2006 blev der indført en barseludligningsordning på det private arbejdsmarked. Ordningen betyder, at private arbejdsgivere hvert år skal betale et bidrag til den obligatoriske barseludligningsordning per lønmodtager, medmindre de er omfattet af en anden godkendt barseludligningsordning.

Arbejdsgiverne modtager til gengæld en supplerende lønrefusion fra barseludligningsordningen, hvis medarbejderne får løn under barselsorloven. Refusionen er lig med forskellen mellem barselsdagpengerefusionen fra Udbetaling Danmark og den udbetalte løn op til et fast kroneloft per time.