Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen har nedsat Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid, der skal analysere fremtidens muligheder og udfordringer.

Foto: Statsministeriet Foto: Statsministeriet

Disruptionrådet – Partnerskabet for Danmarks fremtid skal frem til udgangen af 2018 drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked.

Regeringen har to klare ambitioner med arbejdet: Danmark skal fortsat være et af verdens rigeste lande, og vi skal gøre alle til fremtidens vindere.

Disruptionrådet skal derfor blandt andet indkredse svarene på følgende spørgsmål:

 • På hvilke områder står Danmark overfor andre og større forandringer end tidligere? Og på hvilke områder minder forandringerne om noget, vi har oplevet før?
 • Hvad er Danmarks styrker og muligheder?
 • Hvad er de vigtigste udfordringer, når vi vil bevare Danmark som et land med små skel mellem mennesker?
 • Og hvordan kan vi hver især forberede os på fremtiden?

Temaer
Disruptionrådet skal have fokus på, hvordan vi udnytter mulighederne i den teknologiske og digitale udvikling bedst muligt, så alle danskere får del i udviklingen, og hvordan vi fastholder og udbygger et arbejdsmarked, som er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold.

Her kan du se, hvilke temaer Disruptionrådet blandt andet får til opgave at analysere og drøfte:

 • De historiske erfaringer med teknologiske skift, teknologisk udvikling og globalisering.
 • De vigtigste tendenser i den teknologiske udvikling og globaliseringen, herunder Danmarks udgangspunkt for at gribe mulighederne i fremtiden.
 • Forudsætninger for at bevare den danske samfundsmodel, som i dag er kendetegnet ved høj beskæftigelse og små skel mellem mennesker.
 • De institutionelle rammer, som skal være tilstrækkelig fleksible og smidige til at kunne anvendes i en hurtig og omskiftelig verden.
 • Det eksisterende uddannelsessystem, hvor behovet for at understøtte og styrke danskernes kompetenceudvikling må forventes at blive større, samtidig med at behovene kan ændre sig.
 • Den enkelte og virksomhedernes mulighed og ansvar for vedvarende at udvikle og opdatere kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for.
 • Ændrede beskæftigelsesformer samt platforms- og deleøkonomiens betydning for arbejdsmarkedet og dansk økonomi.
 • Gode rammer for virksomhederne, så vi har en konkurrencedygtig og digital privat sektor, der står rustet til fremtidens forandringer.
 • Konsekvenser af globaliseringen fx i forhold til ordnede forhold på arbejdsmarkedet samt ind- og udflytning af virksomheder.

Organisering
Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for Disruptionrådet. Rådet består af 31 faste medlemmer, der omfatter virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter samt en repræsentant for de unge i Danmark.

Derudover sidder syv ministre med i Rådet: Finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren. Derudover har udenrigsministeren og justitsministeren mulighed for at deltage i arbejdet.

Disruptionrådets sekretariat forankres i Beskæftigelsesministeriet.

Udover de faste medlemmer vil Disruptionrådet løbende inddrage relevante virksomheder, parter og eksperter for at sikre et så bredt fundament for drøftelserne som muligt. Formændene for en række forskellige regeringsarbejder deltager i Rådet.

Disruption – hvad betyder det?

Disruption er et engelsk udtryk, der i direkte oversættelse betyder ”afbrydelse” eller ”forstyrrelse”.

Begrebet blev for nogle år siden introduceret af Harvard-professoren Clayton M. Christensen, for at beskrive en teknologisk udvikling, hvor innovationer af produkter og services grundlæggende ændrer en eksisterende branches forretningsmodeller ved nye produktionsformer, organiseringer eller produktionsprocesser – med vidtrækkende konsekvenser for i hvert fald den branche, hvor den nye maskine, teknik eller fremgangsmåde tages i brug.

Oprindeligt blev begrebet alene anvendt i sammenhæng med små iværksættervirksomheder, der overtager markedet fra store, veletablerede virksomheder ved at tilbyde billigere eller smartere produkter af ringere kvalitet eller til et overset kundesegment. Men begrebet bruges også i en bredere forstand. I film- og tv-branchen er Netflix et eksempel på, at en ny virksomhed ”disruptede” – eller grundlæggende forandrede - en hel branche.