Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du materialet, der dannede udgangspunkt for det 5. møde i Disruptionrådet, der handlede om flexicurity 4.0, frihandel og udenlandsk arbejdskraft.

Program for det 5. møde om flexicurity 4.0, frihandel og udenlandsk arbejdskraft

Find programmet

 

Diskussionsoplæg

Dele- og platformsøkonomi

Hvordan fastholder vi en effektiv flexicuritymodel tilpasset en verden i forandring?

Danske virksomheders rekruttering af kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft og internationalt talent

 

Overligger

Analyse af lukninger og nedskaleringer

Arbejde via platformsvirksomheder – pligter og rettigheder for de involverede

Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark

Servicetjek af Flexicurity-modellen

Udenlandsk arbejdskraft

Udviklingen i indkomstforskelle

 

Baggrundspapirer

Analyse af beløbsordningen

Arbejde via platformsvirksomheder – pligter og rettigheder for de involverede

Arbejdssteder og arbejdsmarkedshistorik – En analyse af lukninger og nedskaleringer

Arbejdskraftens frie bevægelighed – rettigheder og rimelighed

Erfaringsopsamling efter ændring af beløbsordningen den 1. juli 2017

Litteraturstudie vedr. danmarks muligheder for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft

Kortlægning af ordninger for arbejdskraftsindvandring i udlandet

Servicetjek af Flexicuritymodellen

Udviklingen i indkomstforskelle

Virksomhedssurvey om brug af udenlandsk arbejdskraft

Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark