Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ferielovsudvalg skal komme med forslag til en mere moderne ferielov.

Den tidligere V-regering nedsatte i august 2015 et Ferielovsudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne ferielov, som er tilpasset nutidens arbejdsmarked, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser.

Fristen for udvalgets arbejde var oprindeligt fastsat til efteråret 2016. Men på grund af opstart af overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked har regeringen besluttet at sætte udvalgets arbejde midlertidigt i bero, og arbejdet bliver først genoptaget efter overenskomstforhandlingerne.

Da udvalget er nået langt med et forslag til ny ferielov, forventes arbejdet herefter at kunne færdiggøres inden for få måneder.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og formand for udvalget er fhv. højesteretspræsident Børge Dahl.