Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Social dumping betyder dårlige vilkår for udenlandske medarbejdere, og det betyder unfair konkurrence for det danske erhvervsliv.

Der findes ikke en entydig definition af begrebet ’social dumping’. Normalt bruges begrebet social dumping om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau. Det sædvanlige danske niveau betyder, at vilkårene skal kunne måle sig med de vilkår, som gælder efter overenskomsten for det pågældende faglige område. 

Det er som udgangspunkt arbejdsmarkedets parter, som kan vurdere, om vilkårene for udenlandske lønmodtagere er i overensstemmelse med overenskomsten. 

Social dumping bruges også om situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring. 

Derudover kan der være tale om social dumping, hvis udlændinge, der reelt er i en form for ansættelsesforhold hos en virksomhed, fremstår som en enkeltmandsvirksomhed – også kaldet ’falske selvstændige’ – eller en anden selskabskonstruktion for at undgå de regler, som gælder for ansættelsesforhold, fx at fagbevægelsen kan kræve overenskomst.

Definitionen af social dumping uddybes også i Udvalget om modvirkning af social dumpings rapport fra oktober 2012