Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Der er en række udfordringer, som kan gøre det svært at modvirke social dumping i Danmark.

I EU er der åbne grænser. Det betyder først og fremmest, at der kommer mange udenlandske virksomheder og medarbejdere til Danmark hvert år og udfører et stykke arbejde. Det er en af fordelene ved EU, især i perioder med mangel på arbejdskraft.

Desværre er nogle af de udenlandske medarbejdere genstand for social dumping. Det betyder dårlige vilkår for medarbejderen, og det betyder unfair konkurrence for det danske erhvervsliv. Og nogle af virksomhederne opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring.

Udenlandske arbejdstagere og virksomheder er kort tid i Danmark
Det kan være svært at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder de danske regler i forbindelse med deres virke i Danmark. Det skyldes, at de ofte opererer i relativt kort tid her i landet.

Konsekvensen er, at danske myndigheder og fagbevægelsen kan have særlige udfordringer i forhold til at få kendskab til virksomheden. Det gælder både i forhold til hvilke personer, der reelt udfører arbejde for virksomheden, og i forhold til hvor og hvornår arbejdet bliver udført.

Danmark har ingen lovbestemt mindsteløn
Det er en særlig udfordring i Danmark, at der hverken findes almengyldige overenskomster eller en lov om mindsteløn. I stedet forhandler arbejdsmarkedets parter selv, hvad lønnen i en branche skal være, og den er kun forpligtende for virksomheder, der er bundet af overenskomsten. En virksomhed kan være bundet af overenskomst via medlemskab af en arbejdsgiverforening, som har overenskomst, eller fordi fagforeningen har tegnet overenskomst med den enkelte virksomhed.

Lønforhandlingssystemet er velfungerende, men det betyder samtidig, at en udenlandsk virksomhed, der midlertidigt kommer til Danmark, som udgangspunkt ikke skal overholde regler i Danmark om mindsteløn. Når det sammenholdes med, at nogle lande i EU har et meget lavere lønniveau end Danmark, vil nogle udenlandske virksomheder have en betydelig konkurrencefordel, hvis den ikke indgå overenskomst i Danmark.

I EU er det kun Danmark og Sverige, som hverken har en lov om mindsteløn eller en lovgivning, som gør kollektive overenskomster almengyldige.

Danske regler er svære at håndhæve i udlandet
Der kan være svært for danske myndigheder at inddrive fx bøder og skattetilgodehavender i et andet land, og for fagforeninger er det meget vanskeligt at inddrive krav, hvis en overenskomst fx er blevet brudt. Det skyldes, at man skal gå gennem et andet lands retssystem, hvilket indebærer tunge procedurer.