Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Dagpengekommissionens samlede afrapportering består af en hovedrapport med kommissionens anbefalinger, en teknisk analyserapport, ti arbejdspapirer, to litteraturstudier og to noter.

Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Hovedrapport: Dagpengekommissionens samlede anbefalinger

I hovedrapporten gennemgås Dagpengekommissionens samlede anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

Det drejer sig om anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan gøres mere trygt og fleksibelt samtidig med, at det skaber større tilskyndelse til at tage job undervejs i dagpengeperioden. Kommissionen giver samtidig sine anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan forenkles og moderniseres.

Læs hovedrapporten

Hovedrapporten kan rekvireres gratis ved henvendelse til Søs Rask, Beskæftigelsesministeriet, på ras@bm.dk eller 7220 5053.  


Dagpengemodellen – Teknisk analyserapport

Den tekniske rapport dokumenterer den nye beregningsmodel, som er udarbejdet til brug for konsekvensberegningerne af Dagpengekommissionens anbefalinger.

Læs analyserapporten

Ti arbejdspapirer

Der er udarbejdet ti Arbejdspapirer, der indeholder det analysearbejde, som ligger til grund for Dagpengekommissionens anbefalinger:

Det danske arbejdsmarked

Nuværende finansieringskilder for dagpengesystemet

Kompensationsgraden i dagpengesystemet

Supplerende dagpenge

Et digitaliseret og registerbaseret dagpengesystem

Arbejdskraftmobilitet

Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv.

Konjunkturafhængighed i dagpengesystemet

Privat forsikring, supplerende ydelser og fratrædelsesgodtgørelser

Frivillig eller obligatorisk forsikring mod ledighed

To litteraturstudier

Dagpengekommissionen har bestilt to litteraturstudier for at sikre, at kommissionens arbejde er baseret på den seneste og mest relevante forskning:

Andersen, T.M., M. Svarer og R.M. Vejlin (2015), Litteraturreview af effekter af indretning af arbejdsløshedsunderstøttelsessystemer

Holmlund, B. (2015), Theoretical aspects of unemployment insurance


To noter

To af kommissionens medlemmer har udarbejdet noter til brug for overvejelser om, hvordan dagpengesystemet kan indrettes, så det bedre tager højde for den nyeste forskning om adfærdsøkonomi, dvs. almindelig menneskelig adfærd:

Kvist, J. (2015), Adfærdsøkonomi og arbejdsløshedsforsikring 

Holmlund, B. (2015), Notes on unemployment insurance and behavioral economics