Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Dagpengekommissionen blev nedsat i juni 2014 af den tidligere regering. Den 19. oktober 2015 modtog regeringen kommissionens samlede anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

Den tidligere regering nedsatte i juni 2014 en Dagpengekommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan det mere end 100 år gamle dagpengesystem kan fremtidssikres.

I dag står dagpengesystemet overfor en række udfordringer i forhold til det moderne arbejdsmarked med åbne grænser, nye ansættelsesforhold og nye måder at blive aflønnet på.

Derfor blev der nedsat en kommission med fem eksperter og fire medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter, der skal undersøge dagpengesystemet.

Kommissionen skal blandt andet undersøge, hvordan dagpengesystemet kan blive:

  • En fortsat attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed.
  • Tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked.
  • Forenklet og afbureaukratiseret.
  • Robust nok i forhold til et mere integreret europæisk arbejdsmarked.

Samlede anbefalinger
Dagpengekommissionen har 19. oktober 2015 afrapporteret sine samlede anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan gøres mere trygt og fleksibelt samtidig med, at det skaber større tilskyndelse til at tage job undervejs i dagpengeperioden. Kommissionen giver samtidig sine anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan forenkles og moderniseres.

Læs Dagpengekommissionens samlede afrapportering