Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen har i november 2017 fremlagt et udspil til en langt mere enkel og ubureaukratisk beskæftigelsesindsats, der kan gøre en forskel for borgere, virksomheder og kommuner.

Illustration: Beskæftigelsesministeriet Illustration: Beskæftigelsesministeriet

Grundelementerne i regeringens udspil er flere ens regler på tværs af målgrupper, flere digitale løsninger for virksomheder samt færre og mere enkle proceskrav, som giver kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger.

Med friheden til kommunerne følger også ansvaret for at sikre, at borgerne får en indsats, der kan hjælpe dem i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende for regeringen, at alle får den bedst mulige hjælp. Ingen må blive overladt til sig selv på passiv forsørgelse. Regeringen vil derfor løbende måle, hvordan kommunerne håndterer den større frihed, og vil sikre, at det får konsekvenser, hvis de ikke lever op til ansvaret.

Regeringens udspil vil betyde, at borgerne vil blive mødt af krav og regler, der er lettere at forstå, og som virker fair og rimelige for den enkelte. Det vil også blive nemmere for virksomhederne at tage del i beskæftigelsesindsatsen. Den virksomhedsrettede indsats er det mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen. Derfor er det også afgørende, at virksomhederne bidrager.

Med udspillet bliver kommunerne aflastet for administrative opgaver for i omegnen af ½ mia. kr. årligt. Det svarer til knap 1.000 fuldtidsansatte.

Læs regeringens udspil


Mange input udgør fundamentet for udspillet
Regeringens udspil er bredt forankret og skabt på baggrund af et dybdegående analysearbejde og en inddragende proces, hvor alle relevante interessenter efter opfordring fra beskæftigelsesministeren er kommet med givtige input.

Alene fra beskæftigelsesministerens postkasse Ryd op i regeljunglen er der kommet 445 helt konkrete forslag til en enklere beskæftigelsesindsats. Derudover har en række organisationer indsendt input og deciderede udspil. De har samlet bidraget med mere end 160 forslag.

Det store analysearbejde udspringer af aftalerne om kommunernes økonomi for 2016 og 2017, hvor regeringen og KL blev enige om at gå beskæftigelsesindsatsen efter i sømmene. I alt er det blevet til syv analyser. Det drejer sig blandt andet om fire analyser, der ser på de centrale redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

Rapport: Ryd op i regeljunglen - Opsamling af forslag


Analysearbejde

Her kan du finde de analyser, der er blevet udarbejdet, og som indgår i regeringens arbejde med at forenkle beskæftigelsesindsatsen:  

Deloitte-undersøgelsen: Øget digitalisering af den virksomhedsrettede indsats

Analysenotat om voksenlærlingeordningen

Analysenotat om virksomhedspraktik

Analysenotat om løntilskud

Analysenotat om vejledning og opkvalificering

Analyse af reglerne om statens refusion

Læs analysen ”Kvalitativ analyse af forsørgelsesperioder og tidsperioder”