Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen har igangsat et stort arbejde med at forenkle den aktive beskæftigelsesindsats. Der er lagt op til, at loven om en aktiv beskæftigelsesindsats skal gennemskrives og forenkles.

I kommuneaftalen for 2017 blev det aftalt, at beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, og at der skal igangsættes et stort analysearbejde med henblik på at forenkle og gennemskrive hovedloven på området: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven). Loven indeholder blandt andet reglerne for samtaler og kontakt med jobcentret, men også reglerne for opkvalificering og uddannelse og de forskellige virksomhedsrettede indsatser.

Målet med gennemskrivningen er at gøre LAB-loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne.

Regeringen kommer i efteråret 2017 med et samlet udspil til en forenklet og afbureaukratiseret beskæftigelsesindsats.

Analysearbejde
Her kan du finde de analyser, der er blevet udarbejdet, og som indgår i regeringens arbejde med at forenkle beskæftigelsesindsatsen:

Deloitte-undersøgelsen: Øget digitalisering af den virksomhedsrettede indsats

Analysenotat om voksenlærlingeordningen

Analysenotat om virksomhedspraktik

Analysenotat om løntilskud

Analysenotat om vejledning og opkvalificering

Analyse af reglerne om statens refusion

Læs analysen ”Kvalitativ analyse af forsørgelsesperioder og tidsperioder”