Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

I et fleksjob tages der hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Fleksjob skal bevilges af kommunen, der også giver et tilskud som supplement til medarbejderens løn.

En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens behov for at blive skånet. Det betyder, at arbejdstempoet og behovet for pauser så vidt muligt bliver tilpasset, det medarbejderen kan klare. Ligesom det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægten.

For at kommunen kan bevilge et fleksjob, skal tre betingelser være opfyldt:

  • Man skal være under pensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at ens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat
  • Alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være undersøgt

Bevilling gælder i fem år ad gangen
1. januar 2013 trådte nye regler om fleksjob i kraft. De gælder, hvis man bliver visiteret til eller skifter fleksjob herefter. For personer, der før 1. januar 2013 var ansat i et fleksjob, gælder de hidtil gældende regler, så længe de er ansat i samme fleksjob.

Med de nye regler får man ret til et fleksjob for en periode på fem år. Når perioden på fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til fleksjob. De midlertidige fleksjob betyder dog ikke, at man skal skifte fleksjob hvert femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til fleksjob.

For personer over 40 år gælder der lidt andre regler for retten til fleksjob. Efter det første midlertidige fleksjob er det muligt at få et permanent fleksjob.

Fleksjob på hidtidig arbejdsplads
Ønsker man at blive ansat i fleksjob på ens hidtidige arbejdsplads, kræver det, at man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Det gælder dog ikke, hvis man har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.