Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Som ledig og visiteret til fleksjob modtager man ledighedsydelse. Størrelsen på ydelsen varierer alt efter, hvilke betingelser man opfylder.

Hvis man er visiteret til et fleksjob og er ledig, får man ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten udgøre 89 procent, cirka 80 procent eller cirka 60 procent af højeste dagpengesats. De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for henholdsvis voksne forsørgere og ikke-forsørgere.

Man modtager højeste sats, hvis man ved visitationen til et fleksjob, hidtil har modtaget sygedagpenge, er berettiget til syge- eller barseldagpenge, har deltaget i revalidering efter en jobplan eller modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

En person får ligeledes ret til ledighedsydelse på den højeste sats, når personen har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Opfylder man ikke betingelserne for at modtage den høje sats, modtager man ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp. Kontanthjælpssatsen er enten cirka 80 eller 60 procent af højeste dagpengesats alt efter om man er forsørger eller ej.

Fleksydelse
Er man visiteret til et fleksjob, ledig og har nået fleksydelsesalderen, modtager man ledighedsydelse på sin hidtidige sats i sammenlagt 6 måneder efter fleksydelsesalderen er nået. Derefter modtager man ledighedsydelse svarende til 60 procent af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen, eller til man overgår til fleksydelse.

Fleksydelse er en ydelse målrettet til personer, der er visiteret til et fleksjob, tilmeldt fleksydelsesordningen og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen. Frem mod 2023 bliver fleksydelsesalderen gradvist forhøjet fra 60 til 64 år.

Læs mere her

Aktiv hjælp til at komme i fleksjob
Hvis man modtager ledighedsydelse, skal man møde til kontaktsamtaler hver tredje måned og får ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at den enkelte selv aktivt skal søge fleksjob, lægge cv på Jobnet og deltage i de tilbud, som kommunen giver.