Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ansatte i et fleksjob får løn for den arbejdsindsats, de reelt yder, og herudover et tilskud, der udbetales af kommunen.

Alle, der er blevet ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013, får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Det betyder, at ansætter en arbejdsgiver en medarbejder i fleksjob i 20 timer om ugen, og personen har en arbejdsintensitet på 50 procent, så skal arbejdsgiveren betale løn svarende til 10 timer.

Den fleksjobansatte får derudover et tilskud som supplement til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kroner før skat om måneden, svarende til 98 procent af den højeste dagpengesats. Størrelsen på tilskuddet fra kommunen afhænger af lønnen.

Hvor mange timer en person kan arbejde i fleksjobbet og personens arbejdsintensitet bliver vurderet af jobcentret, når fleksjobbet bliver oprettet. Vurderingen danner grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, herunder om arbejdstid og aflønning.

Hvis du blev ansat i dit nuværende fleksjob før 1. januar 2013
Har man været ansat i samme fleksjob, før de nye regler om fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013, gælder de hidtidige regler. Man får overenskomstmæssig løn, og ens arbejdsvilkår er fastsat i samarbejde med de faglige organisationer.

Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af medarbejderens arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis den ansattes arbejdsevne ændres.