Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Der skal være en mærkbar gevinst ved at tage et job. Derfor er der indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.

Kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016 med virkning fra 1. oktober 2016. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte, så der bliver en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde. 

Et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får efter indførslen af loftet en samlet gevinst på ca. 3.100 kr. om måneden, hvis den ene får et fuldtidsarbejde til en løn på 18.000 kr. Det er 1.200 kr. mere end før kontanthjælpsloftet. Familien modtager efter loftet 399.100 kr. i samlede offentlige ydelser. Det svarer til, at de får udbetalt 23.200 kr. efter skat om måneden. 

Indkomst og rådighedsbeløb efter loftet
Få overblik over indkomst og rådighedsbeløb efter kontanthjælpsloftet for forskellige familietyper i tabel 1 og 2.

Rådighedsbeløbene er beregnet for forskellige familietyper på kontanthjælp efter indførslen af kontanthjælpsloftet.

Der er tale om familietypeberegninger. Det betyder, at beregningerne kun er korrekte for familier med lige præcis de karakteristika (skatteprocent, antal børn og børnenes alder, husleje, øvrige boligudgifter etc.), som er lagt til grund i beregningerne.

I praksis vil der være eksempler på konkrete familier, som vil have andre udgifter og indtægter, og dermed andre - både højere og lavere - rådighedsbeløb. 

Tabel 1. Rådighedsbeløb for enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Kroner pr. måned. 2016.

 

Ingen børn

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

Beregninger af indtægter, skat og udgifter
Kontanthjælp

11.000

14.600

14.600

14.600

14.600

+ Særlig støtte

300

0

0

0

0

+ Boligstøtte

400

600

1.000

1.000

1.000

+ Børne- og ungeydelse

0

1.200

2.100

3.000

4.500

+ Børnetilskud (ordinært og ekstra)

0

900

1.400

1.800

2.300

- Skat mv.

-2.700

-4.100

-4.000

-4.000

-4.000

= Offentlige ydelser efter skat

8.900

13.200

15.000

16.400

18.300

+ Børnebidrag1

0

1.300

2.600

3.900

5.200

= Indkomst efter skat

8.900

14.500

17.600

20.300

23.500

- Udgifter til husleje, el, vand og varme

-3.600

-7.300

-7.300

-7.300

-7.400

- Egenbetaling til daginstitution

0

0

0

0

0

= Rådighedsbeløb efter boligudgifter

5.300

7.300

10.300

13.000

16.200

Anm.: Der er taget udgangspunkt i, at familierne ikke berøres af 225-timers-reglen. Der er endvidere forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.825 kr. og en husleje på 6.191 kr. for enlige med børn, samt øvrige boligudgifter på mellem 756 og 1.188 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. 1) Der er taget udgangspunkt i normalbidraget. I særlige tilfælde modtager enlige forsørgere i stedet særligt børnetilskud og tillæg fra det offentlige.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra december 2015.


Tabel 2. Rådighedsbeløb for par på kontanthjælp over 30 år. Kroner pr. måned. 2016.

Ingen børn

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

Beregninger af indtægter, skat og udgifter
Kontanthjælp

21.900

29.200

29.200

29.200

29.200

+ Særlig støtte

0

0

0

0

0

+ Boligstøtte

0

0

0

0

0

+ Børne- og ungeydelse

0

1.200

2.100

3.000

4.500

+ Børnetilskud (ordinært og ekstra)

0

0

0

0

0

- Skat mv.

-5.400

-8.100

-8.000

-8.000

-8.000

= Offentlige ydelser efter skat

16.600

22.300

23.200

24.100

25.600

+ Børnebidrag

0

0

0

0

0

= Indkomst efter skat

16.600

22.300

23.200

24.100

25.600

- Udgifter til husleje, el, vand og varme

-7.200

-7.400

-7.400

-7.400

-7.500

- Egenbetaling til daginstitution

0

-900

-1.300

-1.300

-2.300

= Rådighedsbeløb efter boligudgifter

9.300

14.000

14.600

15.500

15.800

Anm.: Der er taget udgangspunkt i, at familierne ikke berøres af 225-timers-reglen. Der er endvidere forudsat en månedlig husleje på 6.191 kr. for enlige med børn, samt øvrige boligudgifter på mellem 1.051 og 1.290 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra december 2015.