Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Der skal være en mærkbar gevinst ved at tage et job. Derfor er der indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.

I april 2016 trådte både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde.

225-timersreglen betyder, at personer, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.

Indkomst og rådighedsbeløb efter loftet
Få overblik over indkomst og rådighedsbeløb efter kontanthjælpsloftet for forskellige familietyper.

Læs mere

Gevinst ved at arbejde - før og efter
Få overblik over genvinsten ved at arbejde efter kontanthjælpsloftet for forskellige kontanthjælpsfamilier.

Læs mere

Læs mere 

Pjecer til borgere
Kontanthjælpsloftet

225-timersreglen