Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Der skal være en mærkbar gevinst ved at tage et job. Derfor er der indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.

Kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016 med virkning fra 1. oktober 2016. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte, så der bliver en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde. 

Et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, modtager efter indførslen af loftet 405.200 kr. i samlede offentlige ydelser. Det svarer til, at de får udbetalt 23.600 kr. efter skat om måneden. 

Indkomst og rådighedsbeløb efter loftet
Få overblik over indkomst og rådighedsbeløb efter kontanthjælpsloftet for forskellige familietyper i tabel 1 og 2.

Rådighedsbeløbene er beregnet for forskellige familietyper på kontanthjælp efter indførslen af kontanthjælpsloftet.

Der er tale om familietypeberegninger. Det betyder, at beregningerne kun er korrekte for familier med lige præcis de karakteristika (skatteprocent, antal børn og børnenes alder, husleje, øvrige boligudgifter etc.), som er lagt til grund i beregningerne.

I praksis vil der være eksempler på konkrete familier, som vil have andre udgifter og indtægter, og dermed andre - både højere og lavere - rådighedsbeløb. 

Tabel 1. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Kroner pr. måned. 2017.

 

Ingen børn

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

Kontanthjælp

11.100

14.800

14.800

14.800

14.800

+ Særlig støtte

200

0

0

0

0

+ Boligstøtte

400

600

1.000

1.000

1.000

+ Børne- og ungeydelse

0

1.200

2.100

3.000

4.500

+ Børnetilskud (ordinært og ekstra)

0

900

1.400

1.800

2.300

= Offentlige ydelser før skat

11.800

17.600

19.300

20.700

22.700

- Skat mv.

-2.800

-4.100

-4.100

-4.100

-4.100

= Offentlige ydelser efter skat

9.000

13.400

15.200

16.600

18.600

+ Børnebidrag

0

1.300

2.700

4.000

5.300

= Indkomst efter skat

9.000

14.800

17.900

20.600

23.900

- Udgifter til daginstitution

0

-1.700

-3.300

-3.300

-6.600

+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat)

0

1.700

3.300

3.300

6.600

= Rådighedsbeløb før boligudgifter

 9.000

14.800

17.900

20.600

23.900

- Udgifter til husleje, el, vand og varme

-3.600

-7.300

-7.300

-7.300

-7.400

= Rådighedsbeløb efter boligudgifter

5.400

7.500

10.600

13.300

16.500

Offentlige ydelser før skat og tilskud til daginstitution

11.800

19.300

22.600

24.000

29.200

 Anm.: Der tages udgangspunkt i personer, der ikke berøres af 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.833 kr. og en husleje på 6.208 kr. for andre familietyper. Der er forudsat øvrige boligudgifter på mellem 758 og 1.294 kr. pr. måned. I familier med 1 barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 år, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. Ved beregning af børnebidrag tages udgangspunkt i normalbidraget, der udgør 15.996 kr. pr. år, pr. barn. Tallene er afrundede.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra december 2016. 

Tabel 2. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for par på kontanthjælp over 30 år. Kroner pr. måned. 2017.

Ingen børn

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn

Kontanthjælp

22.300

29.600

29.600

29.600

29.600

+ Særlig støtte

0

0

0

0

0

+ Boligstøtte

0

0

0

0

0

+ Børne- og ungeydelse

0

1.200

2.100

3.000

4.500

+ Børnetilskud (ordinært og ekstra)

0

0

0

0

0

= Offentlige ydelser før skat

 22.300

30.800

31.700

32.700

34.200

- Skat mv.

-5.400

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

= Offentlige ydelser efter skat

16.800

22.600

23.600

24.500

26.00

+ Børnebidrag

0

0

0

0

0

= Indkomst efter skat

16.800

22.600

23.600

24.500

26.000

- Udgifter til daginstitution

0

-1.700

-3.300

-3.300

-6.600

+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat)

0

800

2.000

2.100

4.300

= Rådighedsbeløb før boligudgifter

16.800

21.700

22.300

23.300

23.700

- Udgifter til husleje, el, vand og varme

-7.300

-7.400

-7.400

-7.400

-7.500

= Rådighedsbeløb efter boligudgifter

9.600

14.300

14.900

15.800

16.200

Offentlige ydelser før skat og tilskud til daginstitution

22.300

31.600

33.800

34.700

38.400

Anm.: Se tabel 1.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra december 2016.