Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Personer, der er fyldt 30 år, og som er jobparate, skal aktivt søge arbejde. Senest efter tre måneder bliver de mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen.

Du skal søge job intensivt
Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og i de første tre måneder bliver du mødt med krav om, at du skal søge job bredt, intensivt og realistisk og kunne dokumentere din jobsøgning i en joblog på Jobnet.

Din kommune skal holde tre samtaler med dig i løbet af de første tre måneder. Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgningen.

Din kommune kan altid iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, det er relevant. Blandt andet hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Opfølgning på din jobsøgning
Dit lokale jobcenter skal stille klare krav til dig om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og om aktiv jobsøgning.

Jobcentret vil med udgangspunkt i "jobloggen" løbende følge op på, om du søger job tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk. Er det ikke tilfældet, vil jobcentret stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Dine aftaler om jobsøgning og konkrete henvisninger til job vil fremgå af ”Min Side” på Jobnet, så der ikke er tvivl om aftalerne.

Formidling af job og aftaler om jobsøgning
Når det er relevant, skal dit lokale jobcenter formidle konkrete og ordinære job til dig, hvis du selv har svært ved at finde et arbejde. Jobcentret kan også indgå konkrete aftaler med dig om jobsøgningen og pålægge dig at søge job.

Du skal arbejde for din kontanthjælp
Senest efter tre måneder vil du som jobparat blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp i enten et nyttejob eller i virksomhedspraktik/løntilskudsjob, der i videst muligt omfang skal det være i den private sektor.

Din kommune kan altid kræve, at du arbejder for din kontanthjælp tidligere. Blandt andet hvis der opstår tvivl om din rådighed.

I et nyttejob bliver du tilknyttet en offentlig arbejdsplads, hvor du skal gå til hånde og gøre nytte.

Jobrelevant vejledning, når du er på barsel
Hvis du er på barsel, har du ret til jobrelevant vejledning i de sidste tre måneder af din barsel. Det skal sikre, at du har fokus på at få et arbejde, når din barsel er slut.

Det er din sagsbehandler, der har ansvaret for vejledningen. Gerne i samarbejde med din sundhedsplejerske.

Sanktion for manglende jobsøgning
Hvis du ikke lever op til kravene om jobsøgning, får du en sanktion. Hvis du gentagne gange ikke overholder kravene om at søge job og deltage i aktive tilbud, kan du få en skærpet sanktion.

En skærpet sanktion indebærer, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder. I stedet vil du modtage et tilbud, samtaler eller daglig pligt til at møde frem i jobcentret, og du får udbetalt kontanthjælp for de dage, du møder frem.

Ufaglærte kan få særlig hjælp
Hvis du er ufaglært, har du ret til at deltage i et forløb, hvor du får vurderet dine realkompetencer. Du har også ret til at blive læse-, skrive- og regnetestet.

Når din kommune vurderer, om du skal arbejde for din kontanthjælp, vurderer de samtidig, om du også skal modtage et læse-, skrive- eller regnekursus eller undervisning for ordblinde.

Som ufaglært kontanthjælpsmodtager kan du også få vejledning og hjælp, hvis du ønsker at blive optaget på en ordinær uddannelse.