Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ledigheden i AKU-statistikken er opgjort på baggrund af spørgeskemabesvarelser, hvor 22.000 personer i hvert kvartal selv angiver deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Antallet af personer uden arbejde kan opgøres ved Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU). AKU-statistikken er baseret på en interviewundersøgelse, og antallet af ledige er dermed knyttet op på svarpersonernes egne oplysninger om beskæftigelse og jobsøgning.

Hvert kvartal besvarer ca. 22.000 danskere i alderen 15-74 år et spørgeskema primært om deres arbejdsmarkedsstatus.

I AKU-statistikken betegnes man som ledig, hvis man ikke er i beskæftigelse samtidig med, at man selv angiver at være aktivt jobsøgende og angiver at kunne tiltræde i et nyt job inden for kort tid. AKU-statistikken viser dermed, hvor mange der ønsker beskæftigelse.

Som alle stikprøveundersøgelser er AKU behæftet med usikkerhed, og desuden tages der ikke højde for sæsonmæssige udsving i AKU-ledigheden. Det betyder, at det ikke er muligt at følge udviklingen i ledigheden på kort sigt, men kun år for år.

De fleste andre lande har ikke et samlet register over ledige, som vi har i Danmark. De må i stedet anvende en stikprøveundersøgelse som AKU-ledigheden. AKU’en bør derfor anvendes, når man sammenligner ledighedsudviklingen på tværs af lande.

Forskellen mellem de to statistikker for ledighed
Danmarks Statistik udgiver to forskellige statistikker for ledigheden. Udover ledigheden i AKU-statistikken udgiver de også den registrerede ledighed.

De væsentligste forskelle:

AKU-ledighed Den registrerede ledighed
AKU-ledigheden er opgjort på baggrund af svar på spørgeskemaer, hvor 22.000 personer angiver deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle stikprøveundersøgelser er behæftet med usikkerhed. Den registrerede ledighed er baseret på en totaloptælling fra de offentlige registre og viser hvor mange personer, der er registeret som ledige hos myndighederne og modtager dagpenge eller kontanthjælp.
I AKU-ledigheden bliver man betragtet som ledig, hvis man er uden arbejde og selv angiver, at man er aktivt jobsøgende og kan tiltræde et nyt job inden for kort tid. Det betyder, at statistikken også omfatter personer uden job, som ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp samt studerende. Den registrerede ledighed viser, hvor mange personer, der modtager dagpenge eller kontanthjælp.
AKU-ledigheden opgøres i antal personer. Ledigheden i den registrerede ledighed opgøres som fuldtidspersoner i en given periode. Hvis en person er ledig i halvdelen af tiden i fx en given måned, tæller personen kun som en halv fuldtidsperson.
AKU-ledigheden udkommer med et par måneders forsinkelse. Den registrerede ledighed udkommer med cirka en måneds forsinkelse.
Der tages ikke højde for sæsonmæssige udsving i AKU-ledigheden. Derfor er det ikke muligt at følge udviklingen i ledigheden på kort sigt, men kun udviklingen år for år. I den registrerede ledighedsstatistik tages der højde for sæsonudsving. Derfor er det muligt at følge udviklingen i ledigheden måned for måned.