Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Den registrerede ledighed fra Danmarks Statistik er en statistik over det gennemsnitlige antal af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Statistikken udkommer en gang om måneden og er opgjort i fuldtidspersoner.

Oplysningerne i den registrerede ledighedsstatistik er baseret på en totaloptælling fra de offentlige registre. Statistikken viser hvor mange personer, der er registeret som ledige hos myndighederne og modtager dagpenge eller kontanthjælp.

Den registrerede ledighedsstatistik indeholder både tal for nettoledigheden og bruttoledigheden. Forskellen mellem netto- og bruttoledigheden er, at bruttoledigheden også omfatter personer i aktivering.

Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Den registrerede ledighed udkommer hver måned med cirka en måneds forsinkelse. Den registrerede ledighed giver dermed et præcist og hurtigt billede af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Ikke mindst fordi der tages højde for sæsonudsving, som gør det muligt at følge udviklingen i ledigheden måned for måned. 

Forskellen mellem de to statistikker for ledighed
Danmarks Statistik udgiver to forskellige statistikker for ledigheden. Udover den registrerede ledighed udgiver de også AKU-ledigheden.

De væsentligste forskelle:

Den registrerede ledighed AKU-ledighed
Den registrerede ledighed er baseret på en totaloptælling fra de offentlige registre og viser hvor mange personer, der er registeret som ledige hos myndighederne og modtager dagpenge eller kontanthjælp.
AKU-ledigheden er opgjort på baggrund af svar på spørgeskemaer, hvor 22.000 personer angiver deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle stikprøveundersøgelser er behæftet med usikkerhed.
Den registrerede ledighed viser, hvor mange personer, der modtager dagpenge eller kontanthjælp. I AKU-ledigheden bliver man betragtet som ledig, hvis man er uden arbejde og selv angiver, at man er aktivt jobsøgende og kan tiltræde et nyt job inden for kort tid. Det betyder, at statistikken også omfatter personer uden job, som ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp samt studerende.
Ledigheden i den registrerede ledighed opgøres som fuldtidspersoner i en given periode. Hvis en person er ledig i halvdelen af tiden i fx en given måned, tæller personen kun som en halv fuldtidsperson.
AKU-ledigheden opgøres i antal personer.
Den registrerede ledighed udkommer med cirka en måneds forsinkelse.
AKU-ledigheden udkommer med et par måneders forsinkelse.
I den registrerede ledighedsstatistik tages der højde for sæsonudsving. Derfor er det muligt at følge udviklingen i ledigheden måned for måned.
Der tages ikke højde for sæsonmæssige udsving i AKU-ledigheden. Derfor er det ikke muligt at følge udviklingen i ledigheden på kort sigt, men kun udviklingen år for år.