Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen vil afbureaukratisere den offentlige sektor og har brug for din hjælp. Har du forslag til unødvendige regler og dokumentationskrav på Beskæftigelsesministeriets område, der med fordel kan forenkles, så skriv dit forslag til meldenregel@bm.dk. Fristen er 1. februar 2018.

Illustration: Finansministeriet Illustration: Finansministeriet

Regeringen ønsker at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, som leverer velfærd af høj kvalitet til både borgere og virksomheder.

En af måderne at løfte kvaliteten på er ved at give medarbejderne i det offentlige mere tid til deres kerneopgaver. Derfor skal der blandt andet ses kritisk på eksisterende regler og proces- og dokumentationskrav, som eventuelt kan forenkles eller fjernes, så medarbejderne slipper for at bruge tid på unødige krav og registreringer og i højere grad kan bringe deres faglighed i spil.

Meld en regel på Beskæftigelsesministeriets område
Regeringen ønsker at inddrage både borgere, virksomheder og organisationer i arbejdet med at afbureaukratisere den offentlige sektor. Derfor inviteres alle til at melde en regel.

Har du forslag til regelforenklinger på Beskæftigelsesministeriets område, skal du inden 1. februar 2018 sende det til: meldenregel@bm.dk.

VIGTIGT: For at vi kan behandle dit forslag skal din mail indeholde følgende oplysninger:

  • Navn
  • E-mail
  • Virksomhed/forening/organisation/privatperson
  • Beskrivelse af problemet
  • Forslag til løsning
  • Hvilken lov eller regel, forslaget vedrører

Du er derudover velkommen til at vedhæfte materiale/bilag i din mail.

Har du allerede meldt en regel ind via ”Ryd op i regeljunglen”?
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har som et led i et selvstændigt arbejde med at forenkle beskæftigelsesindsatsen opfordret borgere, virksomheder, jobcentre, a-kasser og organisationer til at komme med bidrag via initiativet ’Ryd op i regeljunglen’, der kørte i perioden fra 25. april til 1. juli 2017.

Forslag, der er indsendt i den forbindelse indgår allerede i regeringens arbejde. Du behøver derfor ikke sende dit forslag ind igen, hvis du har sendt et forenklingsforslag ind til ”Ryd op i regeljunglen”. 

Skriv til

meldenregel@bm.dk