Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesindsatsen har til formål at hjælpe ledige i beskæftigelse, levere service til landets virksomheder, der søger arbejdskraft, og støtte personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de også hjælpes i arbejde.

Kort fortalt
Beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Det indebærer, at ledige skal have en meningsfuld og jobrettet indsats, som kan ruste dem til beskæftigelse, og at virksomheder, der søger arbejdskraft eller vil fastholde ansatte i beskæftigelse, serviceres og får hjælp til det.

Yderligere skal beskæftigelsesindsatsen støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde.

Målgruppen for indsatsen er som udgangspunkt alle, der har brug for en indsats for at fastholde eller opnå beskæftigelse i en eller anden form.

Det drejer sig blandt andet om ledige, der modtager dagpenge eller kontanthjælp, men også sygemeldte og personer, der deltager i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, får en indsats og støtte, der skal hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er kommunernes jobcentre, der varetager beskæftigelsesindsatsen. Jobcentrene har et tæt med a-kasserne om indsatsen for ledige, der er medlem af en a-kasse.  

Beskæftigelsesindsatsen for ledige
Jobcentrene bistår alle arbejdssøgende med at finde arbejde. Derudover indeholder beskæftigelsesindsatsen et individuelt kontaktforløb, som blandt andet omfatter regelmæssige samtaler med jobcentret, og en række beskæftigelsestilbud, som jobcentret tilbyder:

  • Virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats)
  • Vejledning, opkvalificering og uddannelse
  • Mentorstøtte

 

Mere information

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet information og udarbejdet temasider om beskæftigelsesindsatsen:

Kontaktforløb

Vejledning, opkvalificering og uddannelse

Virksomhedsrettede tilbud

Virksomhedsservice og rekruttering

Indsatser ved blandt andet sygdom og nedslidning