Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Fleksibilitet og tryghed er udgangspunktet for det nye dagpengesystem for lønmodtagere, som trådte i kraft henholdsvis 1. januar 2017 og 1. juli 2017. Ledige har som noget nyt fået mulighed for at arbejde sig til en længere dagpengeperiode. En dags arbejde giver ret til to dages forlængelse af dagpengeperioden.

Fleksibilitet


De nye regler giver dig mulighed for at opspare arbejdstimer og forlænge din dagpengeperiode med op til 1 års ekstra dagpenge (svarer til 1.924 dagpengetimer).
Hver time du arbejder tæller med i din opsparing og giver dig ret til 2 timers forlængelse af din dagpengeperiode. Selv småjobs eller job i kortere perioder vil forbedre din dagpengesituation.
Fra 2. januar 2017 kan du efter eget valg bruge dine opsparede timer til at forlænge din dagpengeperiode eller til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeperiode. Det er dog kun muligt, hvis du på dette tidspunkt har ret til dagpenge.
Hver gang du har været ledig i en 4-måneders periode, vil der fra 1. juli 2017 være en karensdag. Det er en nedsættelse af dine dagpenge, som svarer til værdien af 1 dags dagpenge. Du undgår en karensdag, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4-måneders perioden.

 

 

Tryghed

Dagpengeperioden er 2 år med mulighed for forlængelse.
Du kan i højere grad selv påvirke, hvornår dine dagpenge udløber. Det gør du ved at tage arbejde, når du kan, og dermed sparer du op til en forlængelse eller en ny dagpengeperiode.
Dine dagpenge afregnes fra 1. juli 2017 i timer. Det betyder, at du kun bruger af dine dagpenge for de timer, du reelt får udbetalt. Det kan derfor betale sig for dig at arbejde, samtidig med at dine dagpenge kan give dig tryghed.
Fra 1. juli 2017 har du op til 1,5 år til at bruge dine optjente dagpenge, efter din 2-årige dagpengeperiode er udløbet. Det kan give dig mere tryghed i dit dagpengeforløb.
Din a-kasse kan vejlede dig, når du skal beslutte, hvad der er den
bedste løsning for dig.

 

Mere information
Hvis du vil vide mere om, hvad de nye dagpengeregler kommer til at betyde for dig, skal du kontakte din a-kasse.